All About Medical Times

Tečaj prve pomoći

Feb 11

Tečaj za osposobljavanje vozača za pružanje prve pomoći obavezan je za svakog kandidata te je pohađanje i polaganje istog jedan od uvjeta za polaganje vozačkog ispita i dobivanje vozačke dozvole prema pravilnicima i Zakonu Republike Hrvatske.

Tečaj prve pomoći zapravo je preduvjet koji treba biti položen kako bi se moglo krenuti s vožnjom, te kako bi kandidati neke autoškole mogli dobiti vozačku dozvolu, kako smo prethodno spomenuli.

tečaj prve pomoci

Prvu pomoć možemo definirati kao skup postupaka kojima se pomaže ozlijeđenoj ili naglo oboljeloj osobi do dolaska stručne medicinske pomoći. Prva pomoć podrazumijeva zbrinjavanje tjelesnih ozljeda i stanja, te pružanje i psihološke podrške emocionalno rastresenim osobama koje su prisustvovale ili svjedočile traumatičnom događaju. Intervencijama prve pomoći nastoji se sačuvati život, te spriječiti daljnje bolesti ili ozljede i ubrzati oporavak.

Pružatelja prve pomoći možemo definirati kao osobu koja poduzima potrebne postupke radi pomoći ozlijeđenoj, ali pri tom pazi na svoju sigurnost, na način da ne izazove nikakvu dodatnu štetu. Ciljevi prve pomoći su: spašavanje života, sprječavanje nastanka komplikacija i invaliditeta te skraćivanje vremena liječenja i oporavka.

Prva pomoć jedna je od temeljnih djelatnosti Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te je ključna za identitet Pokreta Crvenog križa širom svijeta, već više od 150 godina. Svjetski dan prve pomoći obilježava se svake godine druge subote u rujnu.

Svaki polaznik tečaja prve pomoći najprije uči teorijski dio gradiva, primjerice što je sve potrebno kako bismo na siguran način nekome pružili prvu pomoć; kako prepoznati simptome određenih ozljeda kako bismo mogli pomoći, a ne odmoći unesrećenoj osobi, te što se sve treba obaviti prije dolaska hitne pomoći, odnosno stručnog medicinskog osoblja.

Također, detaljno se analizira i kutija prve pomoći, što ona sve sadržava, te na koji način se svaki od predmeta koristi. Sadržaj opreme za pružanje prve pomoći u prometu reguliran je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Obavezno je posjedovati propisnu kutiju za prvu pomoć za svaki automobil koji je registriran u Hrvatskoj. Također vrlo važno je znati da oprema za prvu pomoć sadrži svoj rok trajanja koji je zakonom određen na 5 godina, te da je kutiju prve pomoći potrebno na vrijeme mijenjati. Svaka kutija za prvu pomoć na sebi ima naznačen datum valjanosti, nakon kojeg je potrebno pribaviti novu. Na taj način bit ćete sigurni kako je vaša kutija prve pomoći koja se drži u automobilu u skladu sa svim postojećim zakonskim propisima. Ukoliko je vaša kutija prve pomoći starija od pet godina, te joj je valjanost istekla, potencijalno možete dobiti kaznu.

Prva pomoc

Kutiju za prvu pomoć možete kupiti na svim benzinskim crpkama, te s trgovinama koje prodaju automobilsku opremu.

Nakon završenog tečaja prve pomoći, te pribavljanja ispravne i valjane kutije prve pomoći, kao i položenog vozačkog ispita, možete se slobodno opustiti i uživati u vašoj vožnji. Naglašavamo kako je uvijek prilikom vožnje potrebna opreznost i dobar fokus, te ukoliko se dogodi da postanete sudionik ili svjedok prometne nesreće, da imate znanja koja možete iskoristiti i pomoći unesrećenima do dolaska stručne medicinske pomoći.

Nadamo se da ćete znanja dobivena na tečaju prve pomoći čuvati, te ukoliko dođe do takve situacije, i moći efikasno koristiti kako biste pomogli sebi i drugima, te minimizirali ozljede, te potencijalne dugoročne posljedice za pojedinca.

Kontakt

Medicina rada i sporta TURJAK - OSIJEK

Ul. Ivana Gundulića 5, 31000, Osijek

031 295 154